Kabinetsbeleid

Ouderen400Van Rijn legt zorgen om ouderenzorg naast zich neer

Het kabinetsbeleid rondom zorg is er vooral op gericht om mensen naar eigen inzicht en mogelijkheden verantwoorde keuzes te laten maken. De overheid zorgt daarmee voor een mantelzorgvriendelijk werkklimaat. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van VWS in antwoord op Kamervragen.

Kamerlid Klein (eenmansfractie Klein)stelde de staatssecretaris vragen naar aanleiding van berichten over een onderzoek van SCP en de Universiteit Utrecht. Daaruit blijkt dat het kabinetsbeleid rondom zorg niet aansluit bij de wens van het grootste deel van de Nederlandse bevolking. De schrijvers stellen bijvoorbeeld dat twee derde van de Nederlanders vindt dat de zorg voor ouderen meer of vooral een taak is voor de overheid, terwijl er nu een groter beroep op henzelf wordt gedaan. Ook is de bevolking er nog niet aan toe om meer zorg en ondersteuning op zich te nemen.