WZC Nieuwehagen 's Hertogenbosch

Nieuwenhagen-2              Projectgegevens:
Vervangende nieuwbouw voor 50 plaatsen categorie zwaar (34 psychogeriatrie en 16 somatiek) en 52 plaatsen categorie licht    (inclusief 1 tijdelijke opname), 10 plaatsen dagverzorging en zorginfrastructuur voor 90 extramurale plaatsen, plus parkeervoorzieningen in de  stallinggarage voor 11 auto’s op locatie Gervenstraat 2 te. Tevens zijn er 35 aanleunwoningen gerealiseerd op het zorgcomplex door woningstichting Zayaz.

Zonnelied Ammerzoden

Zonnelied Ammerzoden     Projectgegevens:
Het project Zonnelied omhelst de renovatie en vervangende nieuwbouw voor 69 verblijfplaatsen in de categorie zwaar voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking en voor 69 verblijfplaatsen voor mensen met een somatische aandoening of beperking en 2 extra plaatsen en 16 plaatsen dagbehandeling.
Het project Lindeboom omvat het afstoten van de huidige Lindeboom en de nieuwbouw op de locatie het Zonnelied welke door de woningstichting de vijf gemeenten wordt gerealiseerd en door stichting Nieuwebrug wordt gehuurd. De Nieuwbouw behelst 46 verblijfplaatsen in de categorie licht voor mensen met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening en 1 tijdelijke opvangplaats.

WZC Noorderkroon 's Hertogenbosch

Noorderkroon-8   

Projectgegevens
De realisatie van een woon-zorgcomplex op de locatie Ploossche Hof te ‘s-Hertogenbosch met 75 plaatsen categorie zwaar (waarvan 40 vervangend) en 52 plaatsen (vervangend) categorie licht (waarvan 2 tijdelijke opname), 10 plaatsen dagverzorging en zorginfrastructuur voor 100 extramurale plaatsen plus parkeervoorzieningen. Het initiatief maakt deel uit van het totaalplan voor vervangende nieuwbouw op twee locaties van het zorgcentrum Nieuwehagen (voorheen verpleeghuis Gervenhof en Huis ter Aa) met 125 plaatsen verpleging (waarvan 35 uitbreiding) en 104 plaatsen verzorging (waarvan 3 tijdelijke opvang).Tevens worden er 35 aanleunwoningen gerealiseerd op het zorgcomplex door woningstichting Zayaz.

't Geerke 's Hertogenbosch

geerke              Projectgegevens:
Met een inwonertal van bijna 18.000 huisvest Maaspoort circa 13% van de Bosschenaren. Het project ’t Geerke is een inrijgloctie in de wijk zijn – op ’t Geerke na – geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten. Het project omvat 2 bouwblokken en een aantal patiowoningen.

WZC de Leyenstein Kerkdriel

Leyenstein Kerkdriel

   Projectgegevens
De realisatie van een woon-zorgcomplex op de locatie De Leyenstein te Kerkdriel. Het deel huur ten behoeve van het zorgcentrum omvat de nieuw te bouwen 30 verblijfplaatsen zwaar (20 Psychogeriatrie en 10 somatiek.) en 1 extra plaats, 38 verblijfplaatsen en 2 tijdelijke opvangplaatsen en bouwkundige zorginfrastructuur voor 60 plaatsen. 68 appartementen voor ouderenhuisvesting en een theater. Tevens wordt er in combinatie met de woningstichting Maasdriel vorm gegeven aan het “Kulturhus” Het Kulturhus concept komt oorspronkelijk uit Scandinavië. 

Wielewaal Zaltbommel

Weielwaal-2

WoonZorgCentrum De Wielewaal ligt dicht bij het centrum van Zaltbommel De Wielewaal biedt

Capaciteit
categorie licht 60 plaatsen
categorie zwaar 31 plaatsen