't Geerke 's Hertogenbosch

geerke              Projectgegevens:
Met een inwonertal van bijna 18.000 huisvest Maaspoort circa 13% van de Bosschenaren. Het project ’t Geerke is een inrijgloctie in de wijk zijn – op ’t Geerke na – geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten. Het project omvat 2 bouwblokken en een aantal patiowoningen.

       In het woon-zorg bouwvolume zijn 2 leefgroepen gehuisvest 18 plaatsen voor Cello (mensen met een verstandelijke beperking) het overige bouwvolume bestaat uit 84 huurappartementen. Van deze 84 appartementen worden er 9 appartementen omgebouwd naar 3 groepswoningen van 6 P.G. bewoners.

2.0  Capaciteit
Categorie zwaar capaciteit 18 bewoners (12 plaatsen ZZP 5 en 6 plaatsen ZZP 7).

3.0  Eigendomssituatie
Het eigendom is bij oplevering in handen van woningstichting Zayaz de 9 appartementen t.b.v. van 18 p.g. bewoners worden gehuurd door stichting Nieuwebrug.

4.0  Bouwpartners
Het ontwikkelinitiatief is in handen van woningstichting Zayaz.

5.0  Procedure WTZI Collegebouw Zorginstellingen.
Er zal gebruik gemaakt worden van de Regeling Kleinschalig Wonen (RKW) nr. CA-179.

6.0  Financiën (bedragen incl. BTW volgens RKW)

 

kleinschalig groepsverblijf

op jaarbasis

 

 

 

 

 

kapitaal lasten

18

pl.

€       7.152

€       128.728

Inventaris

18

 

€       1.254

€         22.580

Onderhoud

18

 

€       1.633

€         29.395

Energie

18

 

€       1.101

€         19.809

 

 

 

 

€       200.512

prijspeil 1-1-07

 

 

 

 

 

7.0  Planning / stand van zaken
Het project is opgeleverd en wordt nu ingericht de verwachting is dat er 100% productie gedraaid wordt vanaf 1 maart ‘10. In oktober zijn reeds 2 groepen van start gegaan.

Bijzonderheden
Aanvankelijk zou ’t Geerke het woon- zorgcomplex worden met de ½ van de capaciteit van huis ter Aa en verpleeghuis Gervenhof. Door vertraging in het bouwplan en de noodzaak tot herstructureren van de wijken rondom de Ploossche Hof is er destijds voor gekozen om aan de Ploossche Plas woon- zorgcentrum Noorderkroon te ontwikkelen. Voor ’t Geerke werd recent de mogelijkheid geboden om op korte termijn in te stappen en een kleinschalige woonvorm te realiseren. In overleg met het Zorgkantoor is er ingestapt om deze mogelijkheid in de wijk aan te pakken en deze voorziening te realiseren.