WZC Nieuwehagen 's Hertogenbosch

Nieuwenhagen-2              Projectgegevens:
Vervangende nieuwbouw voor 50 plaatsen categorie zwaar (34 psychogeriatrie en 16 somatiek) en 52 plaatsen categorie licht    (inclusief 1 tijdelijke opname), 10 plaatsen dagverzorging en zorginfrastructuur voor 90 extramurale plaatsen, plus parkeervoorzieningen in de  stallinggarage voor 11 auto’s op locatie Gervenstraat 2 te. Tevens zijn er 35 aanleunwoningen gerealiseerd op het zorgcomplex door woningstichting Zayaz.

1.0  Capaciteit:
categorie licht 51 plaatsen
categorie zwaar 50 plaatsen

2.0  Gebouw omschrijving:
De appartementen categorie licht:
- oppervlak variërend tussen 45 en 50 m²
- sanitair opstelling brancard toegankelijk
- pantry
- separate slaapkamer
De appartementen categorie zwaar:
- oppervlak 18 m²
- vaste kast met spoelbak
- sanitairopstelling brancard toegankelijk, per twee appartementen 1 sanitair opstelling.
- per 7 a 8 bewoners 1 huiskamer
Bijzonderheden:
Het gebouw maakt gebruik van een Warmte Koude Opslag hierdoor zijn de energie lasten laag. Tevens is er een gedeelde parkeerkelder.
Het gebouw is onderhoudsarm ontworpen kenmerken hierin zijn aluminium kozijnen, schoonmetselwerk in de gangen, etc.

3.0  Eigendomssituatie
Het intramurale deel is in eigendom van de stichting Nieuwebrug gerealiseerd. De aanleunwoningen zijn in eigendom van de woningstichting Zayaz. Voor de algemene deel is een VVE opgezet deze wordt beheerd door VVE diensten te Eindhoven.

4.0  Bouwpartners
De woningstichting Zayaz en de stichting Nieuwebrug hebben het plan gezamenlijk ontwikkeld. Waarbij in de ontwikkeling van WZC Nieuwehagen een relatie zit in de verkoop van het naastgelegen appartementen complex Walsteden aan Zayaz en de ontwikkeling van WZC Noorderkroon in de Ploossche Hof.

5.0  Ruimtelijkeordeningsprocedure
De benodigde vergunningstrajecten zijn in goed overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch afgegeven. In de procedures zijn er door omwonenden geen bezwaren tegen het plan geuit.

6.0  Procedure WTZI

6.1  Collegebouw Zorginstellingen
De beschikking van het bouwcollege is afgegeven 12 januari 2004

7.0  Financiën (bedragen incl. BTW)
De goedgekeurde investering bedraagt €13.231.201,-.
Uiteindelijk is de werkelijke investeringssom binnen de goedgekeurde beschikking gebleven. De eindafrekening is door CBZ d.d. 4 augustus 2009 goedgekeurd.

8.0  Planning / stand van zaken
De oplevering van WZC Nieuwehagen heeft plaatsgevonden in september 2007. Door het faillissement van de aannemer Nijssen bouw na de oplevering zijn er diverse restpunten uit de bouw niet uitgevoerd. De eindafrekening van het project is door het faillissement nog niet afgerond. Tevens is het faillissement van de aannemer gemeld bij het collegebouw zorginstellingen.

9.0  Bijzonderheden
Het faillissement van de aannemer Nijssen bouw heeft tot gevolg dat de garanties binnen het contract zijn komen te vervallen. Deze vertegenwoordigen een waarde van circa 4% van de bouwsom € 400.000,- Tevens zijn de nog openstaande restpunten voor rekening van SNB. Het bouwbureau heeft een begroting gemaakt van de openstaande restpunten gemaakt met een gecalculeerde waarde van € 130.000.-
Het faillissement van Nijssen Bouw is in maart uitgesproken. De betalingen vanuit SNB zijn in overleg met de curator stopgezet. Tevens is er met de curator schriftelijk overeengekomen de restpunten te betalen uit de achter gehouden betalingen totaal € 185.000,-. Deze restpunten zijn nagenoeg allen weggewerkt. Nadien is nog een suppletie verkregen voor de realisatie van x-y tilsystemen.