WZC de Leyenstein Kerkdriel

Leyenstein Kerkdriel

   Projectgegevens
De realisatie van een woon-zorgcomplex op de locatie De Leyenstein te Kerkdriel. Het deel huur ten behoeve van het zorgcentrum omvat de nieuw te bouwen 30 verblijfplaatsen zwaar (20 Psychogeriatrie en 10 somatiek.) en 1 extra plaats, 38 verblijfplaatsen en 2 tijdelijke opvangplaatsen en bouwkundige zorginfrastructuur voor 60 plaatsen. 68 appartementen voor ouderenhuisvesting en een theater. Tevens wordt er in combinatie met de woningstichting Maasdriel vorm gegeven aan het “Kulturhus” Het Kulturhus concept komt oorspronkelijk uit Scandinavië. 

       Het idee erachter is dat een combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en (zakelijke) dienstverlening onder één dak worden samengebracht. De deelnemende instellingen delen één gebouw en werken daarin ook samen. Het gezamenlijk beheren van het gebouw en de samenwerking van de deelnemers op het gebied van programmeren zijn belangrijke elementen.

1.0  Capaciteit

1.1  Voormalige capaciteit (tot 17 sept. 2009)
categorie licht 70 plaatsen

1.2  Toekomstig,(vanaf 17september 2009)
categorie licht 38 plaatsen
categorie zwaar 30 plaatsen

 

2.0  Gebouw omschrijving:
De appartementen categorie licht:
- oppervlak circa 65 m²
- sanitair opstelling brancard toegankelijk,
- berging met aansluiting WM / WD
- volwaardige rolstoelkeuken
- slaapkamer
- woonkamer
- balkon
De appartementen categorie zwaar:
- oppervlak 18 m²
- vaste kast met spoelbak
- sanitairopstelling brancard toegankelijk, per twee appartementen 1 sanitair opstelling.
- per 10 bewoners 1 huiskamer
Bijzonderheden:
Het gebouw is onderhoudsarm ontworpen kenmerken hierin zijn aluminium kozijnen, schoonmetselwerk in de gangen, etc.

3.0  Eigendomssituatie
Het volledige gebouw en grond komt in eigendom van Woningstichting Maasdriel. Uitsluitend het zorgdeel zal worden gehuurd door de stichting Nieuwebrug gedurende 33 jaar. De grondtransactie genereert een bescheiden boekwinst.

4.0  Bouwpartners
De woningstichting Maasdriel en de stichting Nieuwebrug hebben het plan gezamenlijk ontwikkeld. Waarbij in de ontwikkeling van WZC de Leyenstein een relatie zit met de gerealiseerde naastgelegen appartementen aan de Bernhard straat. Deze woningen fungeren als vervangende huisvesting voor de appartementen van de rondom de oude Leyenstein.

5.0  Ruimtelijkeordeningsprocedure
De benodigde vergunningstrajecten zijn door bezwaarmakers vanuit de wijk enige tijd opgehouden. De bezwaarmakers zijn door de gemeente.

6.0  Procedure WTZI

6.1  Collegebouw Zorginstellingen,
De beschikking van het bouwcollege is afgegeven op 1 augustus 2007. De eindafrekening is eind december ingediend.

6.2  Collegesanering Zorginstellingen,
Er is overeenstemming met de gemachtigde van het College Sanering over de grondtransactie en levert een positief saldo op voor de stichting Nieuwebrug.

7.0  Financiën (bedragen incl. BTW)
De goedgekeurde investering bedraagt €11.285.089,- prijspeil 1 september 2005.
In februari 2007 heeft de aanbesteding plaatsgevonden het resultaat van deze aanbesteding was neutraal. De overschrijding van het toegekende budget is marginaal. In de periode na aanbesteding zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd welke met name betrekking hebben op het deel van de woningstichting Maasdriel. Tevens worden er een aantal appartementen geschikt gemaakt voor cliënten van Cello. De woningstichting heeft van de Provincie een subsidie gekregen van € 300.000,- voor het realiseren van een Kulturhus. Tevens heeft de gemeente een bedrag voor de dorpshuisfunctie toegezegd van € 100.000,-.

8.0  Planning / stand van zaken,
De inhuizing van de eerst fase heeft plaatsgevonden in september 2009. De tweede fase waarin Nieuwebrug geen ruimte heeft staat gepland voor het vierde kwartaal 2010 in deze fase zijn geen voorzieningen van het zorgdeel opgenomen.

9.0  Bijzonderheden
De grondtransactie heeft plaatsgevonden op 24 september 2009. De huurovereenkomst en facilitaire verdeling van het Kulturhus dient nog verder uitgewerkt te worden.