WZC Noorderkroon 's Hertogenbosch

Noorderkroon-8   

Projectgegevens
De realisatie van een woon-zorgcomplex op de locatie Ploossche Hof te ‘s-Hertogenbosch met 75 plaatsen categorie zwaar (waarvan 40 vervangend) en 52 plaatsen (vervangend) categorie licht (waarvan 2 tijdelijke opname), 10 plaatsen dagverzorging en zorginfrastructuur voor 100 extramurale plaatsen plus parkeervoorzieningen. Het initiatief maakt deel uit van het totaalplan voor vervangende nieuwbouw op twee locaties van het zorgcentrum Nieuwehagen (voorheen verpleeghuis Gervenhof en Huis ter Aa) met 125 plaatsen verpleging (waarvan 35 uitbreiding) en 104 plaatsen verzorging (waarvan 3 tijdelijke opvang).Tevens worden er 35 aanleunwoningen gerealiseerd op het zorgcomplex door woningstichting Zayaz.

1.0  Capaciteit

1.1  Huidig
categorie licht 50 plaatsen
categorie zwaar 75 plaatsen

 2.0  Gebouw omschrijving:
De appartementen categorie licht:
- oppervlak variërend tussen 45 en 50 m²
- sanitair opstelling brancard toegankelijk, aansluiting WM / WD
- volwaardige keuken
- geïntegreerde zit- slaapkamer
De appartementen categorie zwaar:
- oppervlak 18 m²
- vaste kast met spoelbak
- sanitairopstelling brancard toegankelijk, per twee appartementen 1 sanitair opstelling.
- per 7 a 8 bewoners 1 huiskamer
Bijzonderheden:
Het gebouw maakt gebruik van een Warmte Koude Opslag hierdoor zijn de energie lasten laag. Tevens is er een gedeelde parkeerkelder.
Het gebouw is onderhoudsarm ontworpen kenmerken hierin zijn aluminium kozijnen, schoonmetselwerk in de gangen, etc.

3.0  Eigendomssituatie
Het intramurale deel is in eigendom van de stichting Nieuwebrug gerealiseerd. De zorgwoningen zijn in eigendom van de woningstichting Zayaz gerealiseerd. De appartementen voor Cello zijn in eigendom van stichting Nieuwebrug gerealiseerd en voor langere periode verhuurd aan Cello.
Voor het algemene deel is een VVE opgezet met deze wordt beheerd door VVE diensten te Eindhoven.

4.0  Bouwpartners
De woningstichting Zayaz en de stichting Nieuwebrug hebben het plan gezamenlijk ontwikkeld. Waarbij in de ontwikkeling van WZC Nieuwehagen een relatie zit in de verkoop van het naastgelegen appartementen complex Walsteden aan Zayaz en de ontwikkeling van WZC Noorderkroon aan de Ploossche Hof.

5.0  Ruimtelijkeordeningsprocedure
De benodigde vergunningstrajecten zijn door bezwaarmakers vanuit de wijk lange tijd opgehouden. Uiteindelijk is met tussenkomst van de Raad van Staten de bouwvergunning onherroepelijk geworden.

6.0  Procedure WTZI

6.1 Collegebouw Zorginstellingen
De beschikking van het collegebouw is afgegeven 12 januari 2004.
De eindafrekening wordt in het vierde kwartaal 2009 ter beoordeling bij het CBZ afgegeven.

7.0  Financiën (bedragen incl. BTW)
De goedgekeurde investering bedraagt €15.712.277,- prijspeil 1 juni 2003.
In september 2006 heeft de aanbesteding plaatsgevonden het resultaat van deze aanbesteding was negatief. De overschrijding van het toegekende budget was circa 20%. In de daarop volgende periode is een bezuinigingsoperatie gestart met de uitvoerende en ontwerpende partijen. Tijdens is in het plan ruimte gecreëerd om plaats te bieden aan 12 appartementen ten behoeve van Cello. Tevens zijn er tijdens de bouw suppleties aangevraagd en ontvangen voor de het opdelen van de afdelingen in kleinschalige woonvormen en tilliften. Bij de eindafrekening wordt tevens een verzoek gedaan om het bestuursbureau onder te brengen in Noorderkroon en ook hier een suppletie voor aan te vragen.
Stichtingskosten verdeling geïndexeerd tot start bouw 1 mei 2007.
- categorie            Zwaar                                    € 10.950.381,-
- categorie Licht                                      €   7.087.167,-
- dagverzorging                                      €       217.660,-
- zorginfrastructuur                                €       784.772,-
- parkeergarage/grond                            €   1.448.601,-
- suppletie kleinschalig wonen                €       707.196
- Cello appartementen                            €   1.482.750,- +
totaal                                                       € 22.678.527,-
- overschrijding SNB                               €   1.030.075,-
suppletie aanvraag bestuursbureau       €       700.000,-

Ten aanzien van de eigen investering is door de suppletie omtrent de planaanpassingen gedaald van 3,3 mln. Naar 2,4 mln. Met de bovengenoemde aanvraag kan dit bedrag zakken naar 1,8 mln. eigen inbreng.

8.0  Planning / stand van zaken
Uiteindelijk is het bouwplan met een vertraging van circa 3 jaar van start gegaan. De oplevering heeft plaatsgevonden in mei 2009 de inhuizing heeft in juni 2009 plaatsgevonden. De afwerking van de nog op te dragen posten zijn in afwachting van de beschikbaarheid van de krediet faciliteiten deze posten zijn echter gereserveerd binnen de hierboven genoemde bedragen. De eindafrekening is in december 2009 verstuurd aan het College Bouw inclusief de supletieaanvraag.

Bijzonderheden
De appartementen van Cello worden verhuurd door stichting Nieuwebrug, hiervoor heeft Cello een toelating van het ministerie VWS. Normaliter kan Cello gebruik maken van de kleinschaligheidsregeling. Dit houdt in dat zij binnen een postcode gebied zonder toestemming van het bouwcollege tegen norm bedragen appartementen voor hun cliënten kunnen realiseren dan wel huren. Door de koppeling van Cello aan het woon-zorgcomplex vallen zij echter niet meer in de genoemde regeling en dienen zij regulier een aanvraag te doen bij VWS. Dit heeft plaatsgevonden. De huurovereenkomst is inconcept gereed en dient spoedig afgerond te worden.

 

 

 

 

Waterpoort